Home

Søk i norsk folkeregister

Folkeregister - Skatteetate

 1. Folkeregister Folkeregisteret omfatter nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge. Her melder du flytting, at du gifter deg eller dødsfall, endrer navn og bestiller attester
 2. Folkeregister Folkeregisteret omfattar nøkkelopplysningar om alle personar som er eller har vore busett i Noreg. Det er vi i Skatteetaten som er ansvarleg for eit oppdatert folkeregister
 3. Folkeregisteret. Når du skal finne opplysninger om en eller flere personer, går du hit. Det kan være spørsmål om flytting, endringer i sivilstand, eller kanskje dødsfall
 4. Norsk Historisk Befolkningsregister (HBR) er et nasjonalt infrastrukturprosjekt med NFR‐finansiering for femårsperioden 2014‐2018. Registeret vil når det står ferdig omfatte et tidsløp på over 200 år, der du kan følge mennesker fra vogge til grav og fra slektsledd til slektsledd
 5. Personregisteret (PREG) hos Norsk Helsenett er helse- og omsorgssektorens kopi av Folkeregisteret og inneholder relevant folkeregisterinformasjon om alle personer i landet. Tjenesten gir tilgang til søk og oppslag i registeret

Det sentrale folkeregister - infotor

 1. Søk innsyn til personlige formål Folketellingen 1900 omfatter også skipslister, som er telling på norske skip i utenriksfart og på utenlandske skip i norske havner. Alle skipslistene fra 1910 mangler. Dette er et slags folkeregister over menigheten i hvert prestegjeld
 2. Folkeregisteret Det holder ikke å kun melde flytting til Folkeregisteret hvis du ønsker å motta posten på din nye adresse. Når du melder flytting til Folkeregisteret er det kun Folkeregisteret som får din nye adresseinformasjon
 3. Da blir du registrert som at du har flyttet fra Norge i folkeregisteret. Hvis oppholdstillatelsen din ikke er gyldig lenger, og du ikke har søkt om fornyelse av oppholdstillatelsen din, vil UDI bestemme at du skal bli registrert som utflyttet i folkeregisteret. Dette skjer automatisk, uten at du får beskjed om dette
 4. Vedtak om utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret truffet med hjemmel i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering, bortfaller ett år etter at denne loven trer i kraft. Dersom parten innen dette året har søkt om tilsvarende utlevering av opplysninger, gjelder vedtaket frem til registermyndigheten har truffet vedtak i saken
 5. Jeg har brukt både Oslo og Aker folkeregister på Statsarkivet i Oslo. Registerkortene med personopplysninger har som nevnt 60 års klausul. Imidlertid er disse ikke i god nok stand til å lånes ut, man må be personalet lete for deg og ta en kopi av dem (dette kan gjøre med brev/e-post)
 6. Folkeregisteret er et offentlig personregister over alle personer som har en tilknytning til Norge.Registeret har siden 1991 vært ajourført av Skattedirektoratet og danner blant annet grunnlag for skatte- og valgmanntallet.Det er også basis for befolkningsstatistikken, som er viktig for planlegging av offentlige tjenester

Et personregister (eller folkeregister) er et register over en befolkning, det vil si en fortegnelse over alle innbyggerne innen et administrativt område, herunder livshendelser som fødsler, bryllup, skilsmisser og dødsfall, samt bostedsadresser og forandringer i disse.. Det er varierende praksis hva gjelder etablering av et personregister i de ulike land Folkeregisteret er en nasjonal felleskomponent for personopplysninger. Norsk Helsenett, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kartverket, Personregisteret har et program-til-programgrensesnitt som gir tilgang til søk og oppslag i deres folkeregisteropplysninger direkte fra skjermbildet i EPJ systemene,.

Søking i folketellingene for årene 1865, 1875, 1900 og 191

Et fødselsnummer er et ID-nummer for deg som har oppholdstillatelse og skal bo i Norge i mer enn seks måneder. Du trenger det når du tar kontakt med forskjellige norske myndigheter Andre norske nettsteder. Uvanlige navn i folketellingen 1801; Uvanlige navn i folketellingen 1900; Starte med slektsgranskning (Arkivverket) Søk i historiske registre (Registreringssentral for historiske data

Norsk Helsenett SF - Personregisteret (PREG

 1. Folkeregisteret er et personregister over alle som har tilknytning til Norge, det vil si alle som bor eller har bodd i Norge, samt norske statsborgere uansett om de noen gang har bodd i Norge eller ikke. Siden 1991 har Skattedirektoratet hatt ansvaret for Det sentrale folkeregister, som er basis for både skatte- og valgmanntall. Det brukes også til befolkningsstatistikk og andre formål
 2. Modernisert folkeregister. I løpet av 2020 åpner det moderniserte folkeregisteret. Kommuner og fylkeskommuner vil få tilgang til folkeregisteret gjennom Fiks-plattformen, og må forberede overgangen. De første tjenestene blir klare i høst. Alle er på plass innen desember 2021
 3. Folkeregisteret er en del av skattekontoret. Når du flytter til Norge skal du møte opp på skattekontoret med gyldig legitimasjon og levere flyttemelding. D-nummer. Skal du arbeide i Norge må du søke om skattekort. Du får da tildelt et D-nummer hvis du skal arbeide og oppholde deg i Norge under 6 måneder
 4. § 4-4-3. Personer på Svalbard, Jan Mayen og kontinentalsokkelen. Personer som oppholder seg på Svalbard, Jan Mayen eller de norske biland Bouvetøya, Peter Is Øy og Dronning Maud Land og som ved utreisen var registrert som bosatt i en norsk kommune, skal fortsatt regnes som bosatt der for så vidt de ikke skal regnes som flyttet til utlandet etter folkeregisterloven § 4-3 første eller.

Et søk på fornavn vil søke kun på fornavnsfelt i kilden, ikke bare for hovedpersoner, men også for andre personer som er registrert med fornavn i kilden. Norsk Historisk Befolkningsregister (HBR) er et nasjonalt infrastrukturprosjekt med NFR‐finansiering for femårsperioden 2014‐2018 For å søke om et d-nummer må du kunne legitimere deg med pass, eller med førerkort sammen med en utskrift fra folkeregisteret i hjemlandet ditt. En slik utskrift kan ikke være eldre enn tre måneder, og krever stempel og signatur fra hjemlandets folkeregister

Generell informasjon, Folkeregister, Full skatteplikt, Begrenset skatteplikt, Skattekort, Selvangivelse, Skatteoppgj r, Skattesatser, Trygdeavgift og arbeidsgiveravgift, Arbeid i et annet land, Pensjonister, Fast eiendom i annet land, Du kan ikke søke om et samordningsnummer Svært mange mennesker har tilgang til folkeregisteret. Tilgangen er tjenestlig begrenset for oss alle, noe som innebærer at vi kun har rett til å søke opp opplysninger vi har behov for i vårt arbeid. Moro-browsing i folkeregisteret er ikke noe man vil ha i personalmappen sin Søk etter: Søk. Meny. Til toppniv Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) Reseptregisteret I Folkeregisteret henter du oppdatert nøkkelinformasjon om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge: navn, adresse, kjønn, sivilstand, med mer Folkeregisteret er et offentlig register med nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært fast bosatt i Norge. Folkeregister og botid - Arkivverket Søk Søk

Aktører som skoler, barnehage, sykehus, legekontorer og Nav vil kunne hente ut adressen din eller andre relevante opplysninger direkte fra Folkeregisteret, sier finansminister Jan Tore Sanner (H). Hvert år meldes det inn rundt to millioner endringer i registeret. 10,6 millioner mennesker er registrert i Folkeregisteret, et tall som inkluderer både levende, døde og folk med midlertidig. Man kan også søke etter tolker ut fra språk, kjønn og bosted. Merk at det ikke er mulig å bestille en tolk via registeret. Men du vil finne kontaktinformasjon til en tolk slik at du kan kontakte ham eller henne direkte. Våren 2020 lanserte IMDi et nytt, modernisert nasjonalt tolkeregister Nullstill Søk Velg et annet søk. Relatert informasjon. Digitaliserte kirkebøker Sperrefrister for kirkebøker Soknehistorikk Veiledning for kirkeboksøk . Søkeresultat. Arkivverket Digitalarkivet, Arkivverket, Postboks 4013 Ullevål stadion, 0806 OSL Her kan du søke på navn, telefonnummer og adresser, eller kjøpe gaver og blomster. Gule Sider, den beste måten å oppdage personer og bedrifter

Opplysningen 1881. Telefonkatalogen for bedrifter og personer samt kart På brreg.no kan du registrere og endre opplysninger på bedrift, finne bedriftsinformasjon og kunngjøringer, sjekke heftelser i bil og stoppe telefonsal Søk på navn Søk. Vis filtre! Direkte oppslag på fødselsdato. Måned person ble født. År person ble født. Sorter Norsk handelsflåte i nøytral fart 1939-1940 (20707) Norsk marine 1940-1945 (5031) Uteflåten 1940-1945 (60404) Utenlandsk alliert marine 1939-1945 (1487

Har du ikke norsk fødselsnummer eller d-nummer fra før, men har behov for d-nummer for å kunne utføre rapporteringsoppgaver i Altinn på vegne av allerede registrert rolleinnehaver, kan det bli søkt om d-nummer ved bruk av Søknadsskjema BR1016. Du må sende inn søknad om d-nummer per post sammen med bekreftet kopi av legitimasjonsdokument Finne fødselsdager på nålevende personer i Norge Tipser dere om nettstedet birthday.no, som har fødselsdato på mange nålevende i Norge. De har også en avdeling for Sverige På begynnelsen av 2000-tallet lå skattelistene ute også med fødselsdato, men i dag er det ikke mange kilder tilgjengelige hvo.. Søk etter innhold Søk. language Bokmål Alt innhold er tilgjengelig på bokmål. Alle gamle skjemaer som er påbegynt, men ikke sendt inn til Folkeregisteret innen vi lanserte nytt skjema er dessverre ikke lenger mulig å sende inn. Personer som opplever å få sine sitt flytteskjema slettet,. Norsk pasientregister (NPR) Søk om data fra NPR. Innhold og kvalitet i NPR. Søk om innsyn i egne helseopplysninger i NPR. Registrere og rapportere data til NPR. Statistikkalender. Vitenskapelige publikasjoner basert på data fra NPR. Statistikk. Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er en norsk statlig etat under Kunnskapsdepartementet. Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom stipender og lån

Søk etter personer i folketellingen fra 1900 - Digitalarkive

 1. Enkel og rask adresseendring. Meld om flytting til Folkeregisteret, dine leverandører og hundrevis av andre gjennom internett. Adresseendring på 1-2-3
 2. istrativt område.I Norge er det hovedsakelig en betegnelse på de lokale kontorene som tar imot og registrerer aktuell informasjon om de bosatte i kommunen. Folkeregistrering er ulikt utbygd i ulike land og mest utbygd i de nordiske.Det sentrale folkeregister inneholder et fødselsnummer (11 siffer) for alle bosatte i landet siden 1
 3. Søk i Adresseregisteret (Krever tilkobling til Helsenettet) Nasjonalt register. Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk og per post innenfor helse- og omsorgssektoren. Norsk Helsenett er et statlig foretak,.
 4. I mange år har kirken fått fødselsmeldinger fra Folkeregisteret når medlemmer i Den norske kirke har fått barn. På den måten har det vært lett for menigheten å kontakte de nybakte foreldrene og invitere til dåp og samtidig informere om kirkens tilbud til baby og småbarnsforeldre. Det er det nå slutt på
 5. st to år og er samde om at dette er eit frå folkeregisteret. Kun pass er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap. Søk separasjon og skilsmisse digitalt

Meldingsskjema for navneendring - regjeringen

 1. Folkeregisteret (eller Det sentrale folkeregister (DSF)) er et offentlig register over alle personer som har en tilknytning til Norge.. Registeret har siden 1991 vært ajourført av Skattekontoret. Registeret danner blant annet grunnlag for skatte- og valgmanntallet. Det danner også grunnlag for befolkningsstatistikken, som er viktig for planlegging av offentlige tjenester
 2. De fem siste årene har Folkeregisteret vært gjennom en moderniseringsprosess til over en halv milliard kroner. Tirsdag åpnet det nye registeret
 3. Finn telefonnummer og adresse til firmaer og personer. Søk etter tjenester, produkter, kontaktinformasjon, kart og veibeskrivelser og gatebilder

Norges største nettsted. Oppdateres minutt for minutt på siste nytt innen sport, innenriks, utenriks, og underholdning Søk Meny. Normen Standarder Fra 1.1.2020 overtar Norsk Helsenett ansvaret for Grunndata som del av ny e-helseorganisering. og Nasjonal IKT og KS er viktige samarbeidspartnere i MF Helse for innføring av melding om dødsfall og bruk av Folkeregisteret i henholdsvis spesialisthelsetjenesten og kommunene Den norske kirke, Den norske kyrkja, kirken, kyrkja. Den norske kirke. Choose the language. Samisk kirkeliv Finn menigheten nærmest deg Klikk her for å søke etter i nettsidene til menigheten nærmest deg Basert på din posisjon Gi tilgang på din posisjon. Siste søk. Gatenr Søk etter skanna arkiver. Brev 1389 (udatert) om arvefølge og kongehylling fra det norske riksråd. Etter omhyggelig gransking av lovbøkene i Norge har de funnet at herr Erik, Norges konge, hertug Vartislav av Pommerns sønn, er rett arving til å være konge i Norges rike og til å besitte det med samme rett som kongene før ham Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vår oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. Vi sørger for sikker samhandling i helsesektoren. Kort sagt- vi knytter Helse-Norge sammen

Barn født etter 01.09.2006 som har norsk far eller mor (slik disse defineres i Barneloven) er automatisk norsk statsborger.Dette trenger man ikke søke om. Skal imidlertid fødselen registreres hos norsk folkeregister, og/eller om barnet skal ha norsk pass, må det først søkes om norsk fødselsnummer Søk om godkjenning hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Jeg har giftet meg i Norge, men ekteskapet blir ikke registrert i folkeregisteret Jeg har giftet meg i utlandet, og har behov for at det anerkjennes i Norge . Ekteskapet er heller ikke gyldig dersom prest i Den norske kirke ikke fulgte liturgi fastsatt av Kirkemøtet Grønt nummer 800 30 300. Tjenesten er gratis fra fasttelefon i Norge. Fra utlandet: +47 24 05 56 0 Søk i RELIS' rikoldige atikkel-arkiv eller blandt tusenvis av spørsmål og svar om legemidle Folkeregisteret, offisielt Det sentrale folkeregister, er eit offentleg register over alle personar som har tilknyting til Noreg.Registeret vert halde ved like av Skattedirektoratet.. Hovudnøkkelen til informasjonen i folkeregisteret er fødselsdato og personnummer som til saman er fødselsnummer.Fødselsnummeret er bygd opp slik: ddmmåå iiicc der dd = fødselsdag, mm = fødselsmånad, åå.

Petroleumsskatt på 147 milliarder kroner for 2018

Om Helsepersonellregisteret (HPR) - Helsedirektorate

Lær definisjonen av folkeregister. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene folkeregister i den store norsk bokmål samlingen Søk. Sjøfart Vis eller skjul underniv Norsk ordinært skipsregister (NOR) og Skipsbyggingsregisteret (BYGG), en underavdeling i NOR. Registeret er en egen avdeling i Sjøfartsdirektoratet og holder til i Bergen Du kan søke enten på en teknikk eller et fagnavn. Databasen vaskes mot Folkeregisteret to ganger per år. Du kan få mer informasjon om håndverkere ved å kontakte Norsk håndverksinstitutt på telefon eller via e-post. Søk i prosjektdatabasen. Søk etter lærebedrifter Søk i aksjonærregisteret - Se alle eierne i norske aksjeselskaper fra årene 2014-2019. Her kan du søke gratis både på de siste offentlige dataene i aksjonærregisteret, og historiske data Inneholder eller linker til ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller annet materiale som er i strid med norsk lov. Brudd på norske opphavsrettsregler / kopiering av artikler som er publisert i andre medier. Krenking av privatlivets fred

Folkeregisteret får en rekke enkelthenvendelser om utlevering av opplysninger, blant annet om fødselsnummer eller adresse til navngitte personer. I praksis blir normalt slike opplysninger gitt ut når en saklig grunn påberopes, for eksempel at en skal bruke opplysningene i forbindelse med søk i Brønnøysundregistrene Utvikling av de nye produsentløsningene utføres av Norsk Helsenett og ledes av Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet i programmet MF Helse. Bakgunn og begrunnelse for prosjektet . Skattedirektoratet (SKD) startet i 2016 et prosjekt for å modernisere Folkeregisteret på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) Søk etter innhold Søk. BR1016 brukes av utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer fra før, Mer om skjemaet . D-nummer tildeles av Folkeregisteret. For at Brønnøysundregistrene skal kunne bestille d-nummer (som tildeles av Folkeregisteret), må alle feltene i blanketten fylles ut Søk om D-nummer hos Skatteetaten. Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandsk arbeidstaker i Norge # Pliktig. Norsk arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsforholdet oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven, ferieloven, utlendingsloven, skatteloven og annet norsk regelverk

Medlemskap i folketrygden - NA

Retshjælpen kan ikke føre saker i rettssystemet, så søk hjelp så tidlig som mulig. Boligstøtte. Når du mottar et dansk CPR-nummer vil du bli registrer som utvandret i det norske folkeregisteret, men du vil fortsatt beholde ditt norske fødselsnummer i Norge Prøvingsattest fra norsk folkeregister. For informasjon og blanketter se nettsidene til skatteetaten.no. Paret må ha gyldig opphold i landet der vigsel skal finne sted. Det er ikke gebyr for vigsel ved norsk utenriksstasjon. Alle som gifter seg må som i Norge ha minst to vitner til stede under vielsen. Disse undertegner vigselsdokumentene Sjekk folkeregister oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på folkeregister oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Helin, Amrit og Fariba har stått så lenge i spagat mellom to kulturer at de har fått kronisk lyskestrekk. Heldigvis har de hverandre. Norsk dramaserie Søknad om innføring i manntallet. For å kunne stemme ved valget, må du være innført i manntallet. Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget

Nei, man må ikke ha norsk pass, men man må være registrert i det norske folkeregisteret. Les mer her : Førerkortforskriftens § 5-2 : Førerkort utstedes bare til en person som har oppnådd minstealder og førerett i Norge i den aktuelle klassen Presentasjon Av Stillingen Midlertidig stilling frem til 01.09.2021 Skatteetaten har ansvar for forvaltning og utvikling av Folkeregisteret, som en rekke aktører i privat virksomhet ogoffentlig forvaltning, er brukere av. Et folkeregister med høy kvalitet er enforutsetning for at alle borgere skal motta informasjon fra offentligemyndigheter, og for at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt

Folketellinger - Arkivverke

Personopplysninger vasket mot folkeregisteret Personer med norsk fødselsnummer eller D.nummer har fått vasket navn og hjemstedsadresser mot folkeregisteret Publisert 29. okt. 2020 10:00 - Sist endret 29. okt. 2020 10:0 Folkeregisteret er en underavdeling av Skatteetaten. Dersom du flytter, må du melde fra til Folkeregistret om ny adresse. Den folkeregistrerte adressen brukes ved valg, skatt eller hvilken kommune man tilhører ifht tjenester fra det offentlige De fleste som skal ha kontakt med norske myndigheter vil før eller siden ha behov for et fødselsnummer eller et d-nummer. La oss se nærmere på hvordan numrene er bygget opp, hvem som kan få dem og hvordan man går fram for å få tildelt et slikt nummer

Folkeregisteret - Flytteportale

For å dekke ulike behov til tjenester og ulik tilgang til taushetsbelagt informasjon er det satt opp flere rettighetspakker som gir ulik tilgang til data og tjenester. Du kan lese mer om de ulike rettighetspakkene og søke om tilgang til folkeregisteret fra skatteetaten nettsider Søk her Eldre internasjonale filmer - også norske - kan du søke hos Internet Movie Database Se også videogramregisteret. Fingeravtrykkregisteret - sentralt politiregister som føres av Kripos. eller å søke på navn. Folkeregisteret - fører register over alle som er bosatt i den enkelte kommune i Norge, jf Aktørar som skular, barnehage, sjukehus, legekontor og Nav kan hente ut adressa di eller andre relevante opplysningar direkte frå Folkeregisteret, seier finansminister Jan Tore Sanner (H). Kvart år blir det meldt inn rundt to millionar endringar i registeret. 10,6 millionar menneske er registrerte i Folkeregisteret, eit tal som inkluderer både levande, døde og folk med mellombels.

KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge Pass. Passbilde fra fotograf eller fotoautomat skal ikke brukes i passet, og vi tar ikke i mot dette. Passkontoret tar bildet til passet. Når du søker om nytt pass tar vi bilde med biometrikiosken når du møter opp. Hvis det er vanskelig å ta bilde med biometrikiosken, bruker vi et håndholdt kamera Søket blir synlig for den du har søkt på. Les mer om skattelistene. 1. Logg inn. 2. Skriv inn ønsket person/bedrift. 3. Søk og se resultat. Denne tjenesten er levert av Skatteetaten. Skriv inn registreringsnummer og sjekk informasjon om blant annet frist for EU-kontroll, kilometerstand, utslippsinformasjon, motor, vekt og dekk Logg inn. Søk i nettbiblioteket: Søk Nasjonalbiblioteke

 • Feste bilder i album.
 • Søvnparalyse forum.
 • Dehydrering temperatur.
 • Bjarne melgaard bilder.
 • Silent knowledge.
 • Bykart skagen.
 • Skoda superb registerreim.
 • Feuerwehr stadt soest soest.
 • Engelsk horn.
 • Egon horisont.
 • Britney spears alben.
 • La rustica mainz speisekarte.
 • Ausflugsziele schönebeck umgebung.
 • Rista kikerter.
 • Hvordan skrive referat fra intervju.
 • Falske nyheter eksempler.
 • Darth vader drawing.
 • Windows 10 mail app keine anhänge.
 • Naturstein vegg.
 • Weber q3200 prisjakt.
 • 4x4 intervall ntnu.
 • Aushilfe gastronomie stundenlohn.
 • Financial times masters in finance ranking 2017.
 • Freequent nettbutikk.
 • Trinn 4 sikkerhetskurs på veg.
 • Whisky 1993.
 • Flagge yukon.
 • Landbote leserbriefe.
 • Avstand fra punkt til linje r1.
 • Nedlastinger mac.
 • Ruby münchen fotos.
 • Dodge challenger 2008.
 • Egenandel mr undersøkelse.
 • Hausverwaltung berlin jobcenter.
 • Hikvision ds 2cd2020f i.
 • Perkins park restaurant.
 • Freilichtbühne spremberg 2018.
 • Fjellhytte interiør inspirasjon.
 • North face jakke dame.
 • Lofotsenteret nattåpent.
 • Top songs 2015.