Home

Kvinnefrigjøring i norge

Kvinnene i Norge fikk stemmerett i 1913, Prester og futer, forretningsfolk og militære var toneangivende, ikke minst i byene, og de forfektet med kraft at kvinnefrigjøring var farlig fordi den betydde brudd med en høyere orden innstiftet av Gud. En kvinne skulle skulle tie i forsamlinger og lyde sin ektemann I Norge fikk kvinner rett til å bestemme over sin egen inntekt i 1888, mens mannen med noen unntak hadde råderett over formuen frem til 1927. Arbeidsliv Det ville ikke bli noen kvinnefrigjøring uten sosialisme, og ingen sosialisme uten at arbeiderkvinnene ble mobilisert Vi hadde ikke nådd så langt i kampen for kvinnefrigjøring og likestilling mellom kjønnene i vårt eget land om ikke kvinner - sammen med solidariske menn Norge støtter også internasjonale frivillige organisasjoner for kvinners rettigheter og likestilling Fra kvinnefrigjøring til likestilling og mangfold. UiB var det første universitetet i Norge som oppnevnte en likestillingskomité, og nå var vi det første universitetet som skulle lage en handlingsplan basert på denne nye måten å tenke likestilling på

Kvinnefrigjøring i Norge 08 mar. Jeg tror det er en stor misforståelse at kvinnefrigjøring for det meste handler om menns holdninger og at kvinneundertrykkelse kan måles i sosiale konsekvenser på avvikende adferd eller brudd på promoterte idealer Kvinnefronten tok opp de økonomiske rammene til kvinnebevegelsen, bevilgninger til krisesentrene, kontantstøtte og barnehagetilbud. Her kan du lese høringsuttalelsen i sin helhet: Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig radikalfeministisk kvinneorganisasjon. Vi jobber for full kvinnefrigjøring, og engasjerer oss i [ Kvinnefrigjøring for alle. Miriam har gjort etnografiske feltarbeid i Norge, Romania, Fiji og Sør-Afrika, og har også bodd i USA og Kenya. Hun er brennende opptatt av temaene identitet og tilhørighet, og blogger om slektsforskning på miriamsgenealogycorner.blogspot.com Da Norge ble selvstendig og fikk egen grunnlov i 1814, var det ingen likhet for loven mellom kvinner og menn. Grunnloven nevnte ikke kjønn, bortsett fra å slå fast at tronfølgen fulgte mannsledd. Det var underforstått at kvinner ikke hørte med til de stemmeberettigede borgerne. Kvinner var en del av husholdninger, der menn var overhodet

Antall biler i Norge fortsatte å øke frem mot 1940. Under okkupasjonen 1940-1945 opphørte all ordinær import. Importbegrensninger etter 2. verdenskrig. Etter den andre verdenskrig var det et stort gjenoppbyggingsbehov i Norge og det var begrenset tilgang på utenlandsk kapital til å betale for import. Gjenoppbygging av. Militæret framstod i etterkrigsårene som langt mer likestillingsvennlig enn det sivile Norge, men det var ikke likestilling som sådan som var drivkraft. Spørsmålet om kvinners plass i Forsvaret måtte løses raskt, og for øvrig var ikke likestilling men kvinnefrigjøring målet I Norge trådte en ung og opprørsk generasjon fram i en feministisk bevegelse som snart fikk navnet «den nye kvinnebevegelsen», og som var en del av den store, internasjonale kvinnebevegelsen. Nyfeministene var først ute i 1970, så kom Kvinnefronten i 1972. Claragruppen ble til i 1974, Lesbisk bevegelse i 1975 og Brød og Roser i 1976 Camilla Collett, født Wergeland, var en foregangskvinne i kampen for kvinnefrigjøring i Norge. Hovedverket Amtmandens Døttre (1855) er den første norske tendensromane

Tidens Krav - Kvinnefrigjøring i Norge

 1. Kvinnebevegelsen er en bred bevegelse som har kjempet dels for kvinners formelle og sosiale rettigheter i samfunnet og dels for en endring av fastlåste kjønnsroller.Bevegelsen kom til som et resultat av lang tids undertrykkelse og undervurdering av kvinner i det vestlige samfunnet, i sammenheng med tankene fra opplysningstiden om at alle mennesker har lik verdi og like rettigheter
 2. I 1962 var andelen kvinnelige studenter i Norge om lag 22 prosent av det totale antallet, med 2 800 kvinner av i alt 12 500 studenter. 25 år senere gikk kvinneandelen forbi den mannlige, og siden midten av 1980-tallet har tallet på kvinner som tar høyere utdanning vært større enn menn. Her fra immatrikuleringa høsten 1984
 3. Finans Norge Blogger Tom Staavis blogg Økonomi er frihet, også kvinnefrigjøring. Økonomi er frihet, også kvinnefrigjøring 8. mars 2016 Tom Staavi. Kvinnefrigjøringen i Norge opplevde et kvantesprang da kvinnene gikk ut i arbeidslivet
 4. Camilla Collett, født Wergeland, var en foregangskvinne i kampen for kvinnefrigjøring i Norge. Hovedverket Amtmandens Døttre (1855) er den første norske tendensromanen - det vil si en roman med tydelig samfunnskritikk
 5. Og Norge fikk Gro-dagen med virkning fra 1982, sier Gro. - Hadde du friere tøyler da du skulle ta ut laget i 1986? som 70 år tidligere hadde skrevet dikt om kvinnefrigjøring
 6. ist, hva Camilla Collett talte og skrev om
 7. dre enn menn, mange kvinner jobber ufrivillig deltid, flere kvinnedo
Kvinnedagen 8

Kvinnefrigjøring og visesang . En annen kulturbegivenhet som preget dette året i Norge var premieren på filmen «Hustruer» på den norske filmfestivalen i Hamar 1 Vårt liv, vår kropp - fortsatt sjølbestemt abort! Abortkampen i Norge 2 Hvorfor finnes kvinnelønna, og hva kan gjøres? 3 Familien under kapitalismen 4 Imperialismen * 5 Feministisk sosialisme 6 Kapitalisme og patriarkatet 7 Kvinnekamp og kvinnefrigjøring På slutten hvert kapittel er det studiespørsmål for dem som vil studere. I 1975 nådde Norge fire millioner innbyggere og 70-tallet viser seg å være tiåret som har vært med og formet grunnlaget for befolkningsveksten vi ser i dag.. For det var på 70-tallet at. Friluftsliv avgjørende for kvinnefrigjøring. For hundre år siden var «buxespørgsmaalet» sentralt for kvinners frigjøring og mulighet til å ferdes i naturen. Ny utstilling i NIHs bibliotek viser hvordan friluftsliv og spørsmål om kvinners likestilling og stemmerett er tett vevet sammen

kvinnebevegelsens historie - Store norske leksiko

Kvinnefrigjøring er en forutsetning for utvikling og Den vil fungere siviliserende og opplysende også i forhold til mange forestillinger om muslimer i Norge og folkene i den arabiske. Mikael Bruun som tornen i kjødet for den globale kvinnefrigjøring. Uansett hvor intenst likestillingskampen kjempes vil kvinnene stå for mesteparten av den ubetalte omsorgen i verden. Like selvfølgelig er det at de fleste terrasser i Norge vil bli spikret av menn, 90% av dekkene vil bli skiftet av menn, og bilmesser vil være mannsdominert Eller er de en kilde til rettferdighet og kvinnefrigjøring? I Norge tilhører omtrent 73 prosent Den norske kirke, mens SSB anslår at 4 prosent er muslimer. I episode 15 av Kjønnsavdelingen ser vi nærmere på ideer om kjønn i de to største religionene i landet Flere soldater - bedre integrering. Når Frp på Stortinget vil ha utredet pliktig førstegangstjeneste for hele norske årskull, er det delvis for å ha flere soldater tilgjengelig, delvis fordi de mener at det kan gi integreringen i Norge et løft I 1923 ble hun Sovjetunionens utsending til Norge. En rekke av hennes artikler og tekster har blitt utgitt. Som en forkjemper for full kvinnefrigjøring avviste hun borgerlig feminisme, og bidro til å bygge opp en feminisme for arbeiderkvinner og for undertrykte kvinner

Video: Kvinneorganisasjoner og nettverk - regjeringen

Norge var det landet som sendte ut flest misjonærer i forhold til folketall. En overvekt av de som dro var kvinner. Å være misjonær ble ofte et livsprosjekt, med hardt arbeid og få besøk hjem. Men du fikk også selvstendighet, i en ellers ganske uselvstendig tid for mange kvinner OSLO/OS (Dagbladet): Sjefen for forsvarsspørsmål på Stortinget, Marit Nybakk (Ap), støtter krigen i Afghanistan. Ikke minst fordi det er en frigjøringskrig for undertrykte kvinner

Kampen for kvinnefrigjøring er uløselig knytta til kampen for kommunisme, gratulerer med 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. I dagens verden blir kvinner undertrykt som kjønn. Her i Norge vises det blant annet gjennom lavere inntekt blant kvinner og en kultur der kvinner nedvurderes sterkt Om Tjen Folket Media MLM-teori fra Norge Grunnkurs i maoisme (norsk) Grunnkurs i MLM (indisk) Sitater av Mao Zedong Oktoberrevolusjonen Boikott valget! Rød Blokk Spøsmål og svar Klassiske tekster Temasider. Kampen for kvinnefrigjøring er uløselig knytta til kampen for kommunisme, gratulerer med 8. mars, den internasjonale kvinnedagen - Kvinnefrigjøring i alle land Den internasjonale kvinnedagen blir markert med demonstrasjonstog og appeller på torget kl.17. Av Patrick Honningsvåg Fredag 08.03 201 Norge er ikke best på alt. Vi er for eksempel ikke best når det kommer til likestilling mellom kvinner og menn. Norge kommer på en kjip andreplass. Bak Island. mandag 04.03 2019. Debatt Legg ned hele metoobevegelsen og rensk opp i alkoholbruken blant slitne politikere BH-en viktig for kvinnefrigjøring. Frykter at minst 9.000 er smittet av Wuhan-viruset 06:16 Norge Bergensbanen åpnet ved Vikersund etter dødsulykke 06:00 Norge Dette skjer i dag 06:00 Norge Forsvarer nekter innsyn i femåringens helsetilstand 05:51 Norge Snøskred stenger E6 i Finnmark 05:45 Norge Ap beveger seg mot nei til å flytte.

Kvinnefrigjøring gjennom hijab. Et bidrag til hijabdebatten på World Hijab Day 1. februar . Kvinnes frigjøring har vært et omdiskutert tema opp gjennom historien. Man har gjennom årene ønsket å finne ut hvordan kvinnen frigjør seg selv, og ikke minst hva denne frigjøringen egentlig innebærer Norge er et av verdens mest likestilte land. Det er ikke tilfeldig, men skyldes den innsatsen venstresiden og kvinnebevegelsen i Norge har lagt ned gjennom mer enn hundre år. Økonomisk selvstendighet er nøkkelen til kvinnefrigjøring

Fra kvinnefrigjøring til likestilling og mangfold Kifinf

Og fra mannen som overhode til kvinnefrigjøring, individualisering, barnehageutbygging og skilsmissebølge. På 1970-tallet utfordret homobevegelsen og den feministiske bevegelsen samfunnets normer og problematiserte ekteskapet. og Kvarme fordi han ikke har mulighet til å få barn i Norge Hjem » kvinnefrigjøring kvinnefrigjøring. Hvordan kjempe for sosial rettferdighet i Irak? Ruaa Khalaf; 8. mars 2018 8. mars 2018; VIPPS til Attac Norge #113629. Denne siden er laget med støtte fra . Personvern og informasjonskapsler ×. Kristen kvinnefrigjøring February 16, 2010 by Kristkirken Enhver generasjon må ta Slåtthaugvegen 21 5222 Nesttun Norge . KONTAKT. post@kristkirken.no. Konto: 3624.51.66154. VIPPS nr. 69915. Kristkirken Barnemilj.

Kvinnefrigjøring i Norge Niri Stribekk møter verde

1970-årene ble preget av en ny og internasjonal bevegelse for kvinnefrigjøring. I Norge - som i en rekke andre land - ble nye organisasjoner opprettet og et mangfold av krav fremmet. Flere ulike kvinneorganisasjoner engasjerte seg og forsøkte å gi nytt liv og innhold til kvinnedagen Det er jo det fine med kvinnefrigjøring. No kan kvinner leve et godt og innholdsrikt liv på sine egne premmisser og ikke som før på menns premisser :) Takket være rødstrømpene så har vi gode muligheter til høyere utdanning og gode prevansjoner. (Innlegget ble redigert 07.07.09 19:46

Nå er det på tide med ekte kvinnefrigjøring. Kvinner skal ikke være slaver av verden slik nesten alle kvinner i vesten er blitt. Å øke kontantstøtten for en periode er en måte å frigjøre kvinner på Kvinnefrigjøring og krig - en selvmotsigelse? By WILPF Norway On 25/04/2013 · Add Comment. Artikkelen tar for seg hvordan det militære legitimerer behovet for økt kvinneandel i det militære i Norge, og den militære okkupasjonen og frigjøringen av afghanske kvinner

Kvinnefronte

 1. I Norge fikk kvinner stemmerett i 1913. Første verdenskrig, som brøt ut i 1914, var med på å gi kvinner stemmerett. Kvinnene måtte ut i arbeidslivet og folk oppdaget deres dyktighet. I perioden fram til 1950-årene skjedde det liten forandring i kvinners stilling
 2. Bitte lille Norge har opp gjennom årene hatt flere viktige posisjoner i FN. kvinnefrigjøring, forslag til løsning på en rekke miljøspørsmål og menneskerettigheter på nær sagt alle plan
 3. Friluftsliv avgjørende for kvinnefrigjøring Publisert tirsdag 22. oktober 2013 - 10:17 For hundre år siden var «buxespørgsmaalet» sentralt for kvinners frigjøring og mulighet til å ferdes i naturen
 4. Kjøp Kvinnefrigjøring!. Boka har disse kapitlene: 1 Vårt liv, vår kropp - fortsatt sjølbestemt abort! Abortkampen i Norge 2 Hvorfor finnes kvinnelønna, og.
 5. ismen
Escort Sandvika Real Russian EscortsNesseby Escort Service

Kvinnefrigjøring, også for transkvinner MadDam Et

 1. Hendelser i Norge illustrerer godt. I 2004 diskuterte Stortinget å oppheve forbudet mot blasfemi. Blasfemi betyr gudsbespottelse. I forrige århundre var jo kristendommen en fiende for kvinnefrigjøring og andre gode saker. Kirken ble assosiert med konservative partier
 2. Logg inn. Cart. 0 Handlekur
 3. Muslimsk kvinnefrigjøring. Av. Iffit Qureshi, kronikk publisert i VG 24.04.2007 - 25.04.2007. Share 0. Tweet 0 Email Print 0 Shares. Author; Recent Posts; Iffit Qureshi, kronikk publisert i VG 24.04.2007. Latest posts by Iffit Qureshi, kronikk publisert i VG 24.04.2007.
 4. - På kvinnedagen er jeg full av takknemlighet, men også full av utålmodighet. Nå snakker vi ikke lenger om kvinnefrigjøring, men om menneskefrigjøring. Kjønn spiller ingen rolle. I 2015 er også mannen fanget i sin mannsrolle og et barskhetsmønster som gjør han ulykkelig. I 2015 er vi brødre og søstre som kjemper samme
 5. Vi jobber for full kvinnefrigjøring, og engasjerer oss i et vidt spekter av saker, fra arbeidsliv, vold, familieliv, porno og prostitusjon til internasjonal solidaritet. Vi har drevet et omfattende og allsidig kvinnepolitisk arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt siden oppstarten i 1972
 6. Audun Lysbakken (SV) sier Høyre-Frp-regjeringens likestillingspolitikk beveger Norge i feil retning. - Vi er enige om målet, men uenige i virkemidlene, svarer Høyres Julie Brodtkorb

Kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 - Store

Her er historien til kvinnedagen, hvorfor vi feirer den og hvilke saker som det kjempes for 8. mars i Norge og andre land. Den internasjonale kvinnedagen, 8. mars, har en historie som starter i USA Modernismen i Norge var ikke helt den samme som i resten av Europa. For det første var ikke Norge like preget av Første Verdenskrig som de andre europeiske landene. Norge på denne tiden var opptatt av å finne sin egen identitet, og dette fant de i den realistiske tradisjonen. Den norske kunsttradisjonen var tradisjonell o

Bilrasjonering - Wikipedi

Kvinnefrigjøring! Larvik: Forlaget Rødt!, 2014, 114 s. Kvinnepolitisk utvalg i Rødt har laget en studiebok om kvinnefrigjøring. Det er en god ide å samle noen av noen av de viktigste kvinnepolitiske spørsmålene på denne måten. Boka er lettlest, kortfattet og har godt radikalt innhold fordelt på sju kapitler I Norge har skilsmisselovgivningen, med unntak av noen mindre endringer, vært uendret gjennom mesteparten av 1900- og 2000-tallet. Lov om adgang til å oppløse ekteskapet var, da den kom i 1909, en for sin tid moderne skilsmisselov

Kvinnefrigjøring eller opprustning? - Agenda Magasi

 1. Vår pris 100,-. Boka har disse kapitlene: 1 Vårt liv, vår kropp - fortsatt sjølbestemt abort! Abortkampen i Norge 2 Hvorfor finnes kvinnelønna, og hva kan gjøres? 3.
 2. Kabul (NTB-R): I bokseklubben i Kabul tar de to tenåringssøstrene Shabnam og Sadaf kampen for kvinnefrigjøring mer bokstavelig enn de fleste
 3. isteren Molotov for sin innsats, blant annet arbeidet for å hindre at Sverige gikk inn i den finske vinterkrigen på siden mot Sovjetunionen
 4. isten Nina Björk, best kjent i Norge for sin bok Under det rosa teppet fra 1996,.

Den nye kvinnebevegelsen i 1970-årene - Kvinnehistorie

LeserbrevDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Tusenvis av kvinner får aldri full stilling, selv om de ønsker det. Økonomisk selvstendighet er nøkkelen til kvinnefrigjøring, og mangel på reell rett til heltid er et av våre største likestillingsproblemer i dag Global kvinnefrigjøring av Gunhild Aakervik Røde Fane nr 1, 1995. Kampen for kvinners likeverd og frigjøring står i fokus i denne artikkelen. Denne kampen arter seg forskjellig i nord og sør. Dett er ikke så rart, ettersom dette er den rådende samfunnsformen i Norge Sjefredaktør: Pål Steigan Eier: Mot Dag AS Daglig leder i Mot Dag AS: Ivar Austb Stripping er kvinnefrigjøring. Stripping handler om kvinners frihet til å eie egen kropp og seksualitet. Det har ekstrem-feministene i bystyret glemt. fordi man tjener penger på det, og alle tre yrkene er lovlige i Norge i dag. Sexsalg omhandler bytte av sex mot penger. Sexkjøp omhandler den som tilbyr selgeren penger i denne forbindelse Kvinnefrigjøring på høye hæler. Sex og singelliv har satt i gang en ny debatt om feminisme i Norge. Serien har også blitt lagt merke til i indiske Bollywood, der sari byttes ut med Armani

Kvinnefrigjøring eller regelrett idioti? Artikkeltags. Leserbrev; Kronikkforfatter: skuespiller og dramatiker Gro Ann Uthaug. Av Gro Ann Uthaug. Publisert: 04. mars 2014, kl. 04:00 Sist oppdatert: 04. mars 2014, kl. 10:36. Artikkelen er over 6 år gammel DEL. Kronikk Dessverre kom jeg i. Hijab, Ku-klux-klan og kvinnefrigjøring. I Norge snakker vi om et multikulturelt samfunn under én stat. Men nå vokser konservative krefter sterkt slik at det allerede er parallelle samfunn. Disse kreftene vokser som ugress. Antall moskeer på Grønland er snart større enn grønnsakbutikker

Treningsforum er Norges største side om trening og kosthold for alt om kraftsport, som bodybuilding, fitness, strongman og styrkeløft. Daglige artikler og oppdatert informasjon Kvinnefrigjøring . Den internasjonale kvinnedagen feires hvert år den 8. Mars. 1950-tallet var husmorens tiår i Norge. Dersom kvinnen var gift, ble det forventet at hennes rolle skulle være å sørge for et behagelig og renslig hjem for mann og barn Beatrice: Den seksuelle revolusjon og kvinnefrigjøring er begrep som er knyttet til hverandre. Historisk, kulturelt og politisk - ikke minst med henblikk på idealer Trass i at Norge regnes som et av verdens mest likestilte land har vi ennå ikke kommet oss fri

Norsk - Camilla Collett og Amtmannens Døtre - NDL

Kvinnefrigjøring og kommunisme av Terje Valen Røde Fane nr 1, 2001 ved å gå tilbake og grave dypere Marx sin egen marxisme enn det marxister i Norge har gjort før. Dette skrotet har vært særlig fremtredende på områder som økologi og feminisme, demokrati og stalinisme,. Men når hun kaster seg ut i bevegelsen for full kvinnefrigjøring, preger det også hans liv. I søsterskap med andre unge kvinner går hun i spissen for en stor forandring. I romanen skildres Albertes liv i en sosietetsfamilie i Nord-Norge på begynnelsen av 1900-tallet Kvinneforskere i Norge som blir spurt om Irak og kvinnene, svarer med én stemme: - Irak var det landet i Midtøsten som var kommet lengst i kvinnefrigjøring. Benedicte Solheim ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning beskrev det slik Når kvinnefrigjøring handler om å ta bilde av seg selv, naken foran speilet, har debatten kommet på feil spor i Norge. Også mange fremmedspråklige kvinner i Norge undertrykkes. Det første de bør gjøre, er å kaste hijaben

Kvinnebevegelsen - Wikipedi

Fellesnevneren er solidaritet. Feminister i Norge kjemper ikke bare for kvinnefrigjøring og likestilling i Norge - vi står skulder til skulder med kvinner og jenter verden over i kampen for frigjøring og i kampen mot diskriminering. Over 75 000 kvinner og barn er fanget i Al Hol-leiren. I Moria-leiren utgjør kvinner og barn over 60% Kanskje har det relativt egalitære Norge, eller Norden, gjort klassekampen mindre påtrengende. Men ettersom samme bekymring for feminismens politiske retning gjør seg gjeldene også andre steder i den vestlige verden, er det neppe hele forklaringen. Historisk tilbakeblikk Feminismens historie i Norge, kan deles i tre perioder Norge er ikke fritatt fremveksten av høyreekstremisme, og selv moderate politikere på høyresiden går med på innskrenking av rettigheter så lenge de får beholde maktposisjonene sine. Den største utfordringen i vårt samfunn er den sosiale undertrykkingen som stadig henger igjen Atombombe. Verden ligger i ruiner. Modernistisk gjennombrudd i Norge. Opprør, kvinnefrigjøring og politisk litteratur. Modernisme: Krigens ondskap, fremmedgjøring og eksistensielle spørsmål. Dikt uten rim og fast rytme, eksperimentelt språk, nyenkelhet. Tradisjonalisme: Kritikk av autoriteter, politisk kamp, kvinnefrigjøring

Kvinnerevolusjon i utdanning og arbeid - Norgeshistori

Historien vil kanskje fortelle oss hvordan Metoo konkret endret Norge - eller Norden. Hva det helt faktisk betyr av likeverd, i en del av verden hvor kvinnekamp og kvinnefrigjøring tross alt har stått sterkt. Kanskje vil kampen være pågående helt til lønningsposene veier det samme. Til alle er like trygge på både jobb, på bar og på. Hvilke premisser skal vi legge til grunn for kvinnefrigjøring? Av: Anja Askeland Det er på tide med nye perspektiver, for kvinnebevegelsen har etterhvert blitt basert på patriarkatets premisser gjennom at den har beveget seg mot en kapitalistisk likestilling hvo Kvinnefrigjøring vektlagt fra starten Forskningen til van Es viser at likestillingsspørsmålet var viktig i Norge allerede da de første pakistanske innvandrerne kom til landet på 1970-tallet. I stortingsmeldinger fra den samme perioden var man opptatt av hvordan gjestearbeiderne, som de ble kalt på den tiden, hadde med seg konene sine og at disse også trengte et tilbud På dette punktet er deres framgang et eksempel og ei oppmuntring i kampen for kvinnefrigjøring i Norge. Vi har sett hvordan YPJ, YPG og deres allierte nedkjempa Daesh i Kobanê og seinere frigjorde Girê Spî, Shaddadi, Manbij og andre områder. Både regjeringa og nasjonalforsamlinga i Norge står på feil side I forbindelse med kvinnedagen 8. mars har Vårt Land intervjuet fem norske kvinner, som representerer fem ulike religiøse minoriteter eller mindre miljøer i Norge, om deres forhold til likestilling og kvinnekamp. Tanken bak er å få høre fra de stemmene man ikke like ofte hører fra når man snakker om kvinnefrigjøring i offentligheten

Sara N#Female PleasureDa likestilling var radikalt – NRKIslam

I Norge fungerer disse systemene ved siden av hverandre. Målt i utførte årsverk ble både det uformelle omsorgssystemet og de kommunale pleie- og omsorgstjenestene ved årtusenskiftet anslått å være på om lag samme størrelse (hver på ca 100.000 årsverk) (Rønning 2009; St meld nr 25 (2005-2006)) For de første kvinnene som studerte medisin i Norge ble motarbeidet av framstående leger. Samtidig var kvinnefrigjøring en viktig tanke i tiden, og politisk vilje lå bak da Marie Spångberg ble uteksaminert som Norges første kvinnelige lege - i 1893 Kvinnefrigjøring Wonder Woman (del 2) Klassisk bilde av Wonder Woman (Foto: bbaltimore på Flickr.com under lisens CC BY-NC-SA 2.0) Har Wonder Woman egentlig noen sammenheng med kvinnefrigjøring? Dette er den andre posten om Wonder Woman. Les den første delen også! Aleksandra Mikhajlovna Kollontaj (ru. Александра Михайловна Коллонтай; født 31. mars 1872 i St. Petersburg, Det russiske keiserdømme, død 9. mars 1952 i Moskva, Sovjetunionen) var politiker, diplomat og kvinnesakskvinne.Hun levde i eksil i Norge fra 1915 til 1917, og fra 1924 var hun de facto ambassadør for Sovjetunionen til Norge

 • Sony xperia z3 død.
 • To hvite menn.
 • Op gg tier list.
 • Dallas seavey finnmarksløpet.
 • Maskeringsteip.
 • Godt førsteinntrykk.
 • Lagoon 380 charter.
 • Pokémon sun and moon ultra adventures.
 • Shopping brussels city centre.
 • Lamborghini spyder price.
 • Bierwanderung allgäu.
 • Ausmalbilder superhelden drucken.
 • Trene når syk.
 • Standesamt potsdam termine 2018.
 • Piazza 2220.
 • Mdr sachsen anhalt programm.
 • Ps4 500gb.
 • Ferdighytte pris.
 • Nærings og fiskeridepartementet veileder offentlige anskaffelser.
 • Think past participle.
 • Katteklor infeksjon.
 • Symbole tastatur.
 • Udo lindenberg was hat die zeit mit uns gemacht text.
 • Oslo airport departures.
 • Atrial fibrillation symptoms.
 • Syk pike analyse.
 • Østfold kommune ledige stillinger.
 • Fake id kort.
 • Ford model a pickup.
 • En god fødsel bok.
 • Torshovteatret trikkestallen.
 • Mach til km/t.
 • Diabetes type 1 og type 2?.
 • 2pac hoodie.
 • Toalettsete for barn.
 • Hva tenner gutta på.
 • Gotham season 4.
 • Typiske råvarer i india.
 • Travellin adira.
 • Dsb priser 2017.
 • Brekkbønner vs aspargesbønner.