Home

Hai bruskfisk

Haier er bruskfisker som har en mer eller mindre langstrakt og torpedoformet kropp. Kroppsformen skiller dem fra de flattrykte skatene. Haiene omfatter de aller største fiskeartene: hvalhai, brugde og hvithai, men blant de ca. 580 haiartene i verden finnes også langt mindre fisker. Åtte ulike ordener av bruskfisker omtales gjerne som haier Noen haier har flate knusetenner for å knuser muslinger og andre harde dyr. Huden er dekt av plakoid skjell, som har samme sammensetning som tennene, med ben under et lag dentin. En viktig forskjell mellom bruskfisk og beinfisk er at bruskfisk har indre befruktning. Hannen har innføringsorganer kalt klasper som den bruker for å befrukte hunnen

Fiskene vi kaller bruskfisk er haier, skater, rokker og helhodefisker (havmus). Bruskfisk har, som navnet viser til, et skjelett av brusk istedenfor bein. I motsetning til beinfisk mangler bruskfiskene svømmeblære. Brusk er lettere enn bein og de kan i tillegg kontrollere flyteevnen med brystfinnene Bruskfisk er en klasse av virveldyr som omfatter haier og skater. Bruskfiskene utgjør en av flere grupper som vanligvis og i dagligtale omtales som fisk. Hos bruskfiskene består skjelettet hovedsakelig av brusk. Bruskfiskene utgjør en meget gammel gruppe av fisker. Sammenliknet med de strålefinnede fiskene er bruskfiskene en artsfattig gruppe med rundt 850 arter Blåhaien har den klassiske hai-formen, og kan bli 3-5 m lang. Den slanke kroppen er blågrå på ryggen, mens sidene og buken er lysere og finnene mørkere.Brystfinnene er lange og krumme og nesten svarte. Tennene til blåhaien er trekantede og skarpe med takket rand. Dette antyder at den er en typisk rovfisk, men den er neppe farlig for mennesker

Background Profile Found - Les Hai

 1. Arktisk hai kan bli 500 år gammel. - Problemet med aldersbestemmelse på haier er at de er bruskfisk, og ikke har samme type strukturer som beinfisk, sier Albert
 2. En hai kan overleve i opptil seks uker uten å spise mat. 3. De første haiene dukket opp 40 millioner år før Jordens første trær. 4. Haien er en såkalt bruskfisk og har ingen knokler. 5. En hai kan fange opp en fisks hjerteslag på nesten én meters avstand. 6. En hai kan få (og miste) opptil 30 000 tenner i sin levetid
 3. Bruskfisker (Chondrichthyes) (av gresk: chondros - «brusk» og ichthyes - «fisk») er en fiskegruppe som forekommer i alle verdenshav, og for noen meget få arters vedkommende også i ferskvann, både sporadisk og permanent.Bak navnet ligger faktumet at skjelettet i denne gruppen ikke er forbeinet, men kun består av brusk.Det er imidlertid usikkert om dette er en «primitiv» eller.
 4. Bruskfisk kan også puste gjennom spiracles, snarere enn gjeller. Spiracles er funnet på toppen av lederne for alle stråler og skøyter, og noen haier. Disse åpningene tillater fisken å hvile på havbunnen og trekke oksygenert vann inn gjennom toppen av hodet, slik at de kan puste uten å puste i sand
 5. Bruskfisk som hai og rokker har en annen strategi enn beinfisk.I stedet for å produsere et stort antall larver som er lite utviklet når de klekkes, får de noen få, høyt utviklede unger. Befruktningen skjer innvendig, men hos mange arter utvikler eggene og yngelen seg i en eggkapsel utenfor kroppen

Karakteristiske trekk ved bruskfisk - intern befruktning, utbredt eggproduksjon og levende fødsel, reduserer dødeligheten av avkom, noe som gir høy overlevelse og lavere fecunditet. Avhengig av arten kan haier være egglegging, viviparous og oviparous. Oviparous er nesten en tredjedel av alle arter Bruskfisk (haier, skater, rokker og havmus) oppstod i ferskvann og utvandret til marine miljøer. Noen har elektriske organer på hver side av hodet, utviklet fra modifiserte muskler. Bruskfiskene var en stor dyregruppe i jordens oldtid. Tenner i munnen har utviklet seg fra hudtenner hos bruskfiskene Denne gruppen av fisk består av haier, skater, rokker og helhodefisker (havmus). Bruskfisk har, som navnet viser til, et skjelett av brusk istedenfor bein. Les me Håkjerringa er en storvokst hai i håkjerringfamilien. Den kan bli over sju meter lang og veie over ett tonn, selv om dette er sjelden. Håkjerringa vokser svært sakte og er det lengstlevende virveldyret vi kjenner. Håkjerringa er den haiarten som finnes lengst mot nord. Den finnes i det nordlige Atlanterhavet fra Nordishavet sørover til Den engelske kanal og Cape Cod

Hvithai finnes i alle verdens hav, men er vanligst i tempererte til tropiske hav. Den kan vandre over relativt store avstander. Ved hjelp av radiomerking har man påvist vandringer blant annet mellom Nord-Amerika og Hawaii, og mellom Sør-Afrika og Australia.Eldre hvithai holder seg vanligvis i åpent hav på dyp mellom 0-1000 meter, mens yngre individer oppholder seg nærmere kysten Protokollen utvider konvensjonens virkeområde til å inkludere pelagisk, oseanisk, langtmigrerende bruskfisk (hai, skater og rokker) i tillegg til tunfisk og tunfisklignende arter som omfattes av gjeldende konvensjon. Departementet viser til at når konvensjonens virkeområde er utvidet,.

Bruskfisk har nyrer med store glomeruli som reabsorberer urea, og skiller ut store mengder hypoton væske. Haier lager trimetylaminoksid som beskytter proteinene mot de høye konsentrasjonene av urea. Det foregår uvettig dreping av hai hvor bare haifinnen brukes for å lage haifinnesuppe, resten av haien kastes. Amfibier og reptile 1 bruskfisk med gjeller på siden av hodet og munnen (oftest) på undersiden, av underordenen Selachii 2 særlig i sammensetninger: grisk, hensynsløs person ; for eksempel hushai , narkotikahai , svartebørsha

Bruskfisk er 9 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 7 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp bruskfisk i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Hai Protokollen utvider konvensjonens virkeområde til å inkludere pelagisk, oseanisk, langtmigrerende bruskfisk (hai, skater og rokker) i tillegg til tunfisk og tunfisklignende arter som omfattes av gjeldende konvensjon Hai er 3 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 1 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp hai i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Bedrager, svindle HAI eller hai kan vise til: • Hai, en bruskfisk. • IOK-koden til Haiti • IATA-koden til Three Rivers Municipal Airport • Hai He-elva i Kina. Dine siste søk. hai. Siste søk. benk hai neonbelysning haben snorkel. Hjelp oss å bli bedre. Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre Hun forsker spesielt på bruskfisk, som hai, skate, rokke og havmus. Interessante haiarter i norsk farvann er pigghå, håbrann og brugde, der man vet en del om pigghå, men lite om de to andre. Ut fra beskrivelsen, regner hun med at brugda i Sortlandsundet var et voksent individ, selv om den kan bli dobbelt så stor

haier - Store norske leksiko

Bruskfisk - Naturhistorisk museu

 1. En type fisk som kan karakteriseres av sitt bruskskjelett, blant de mest kjente artene har vi den hvithai og hammerhai
 2. Nedlastinger Bildet : dykking, under vann, biologi, fisk, rokke, hai, virveldyr, marinbiologi, requiem shark, carcharhiniformes, dypvannsfisk, tigerhai, bruskfisk.
 3. Nedlastinger Bildet : biologi, fisk, hai, Sjølivet, virveldyr, saltvann, marinbiologi, requiem shark, carcharhiniformes, tigerhai, bruskfisk, stor hvithai.
 4. HAI eller hai kan vise til: - Hai, en bruskfisk. - IOK-koden til Haiti - IATA-koden til Three Rivers Municipal Airport - Hai He-elva i Kina. Eksempel: I færre en ti prosent av tilfellene har vi dømt fangene til døden, på grunn av de forbrytelser de har begått, forteller Abdul Hai

Bruskfisk Havforskningsinstitutte

 1. Selv om brugden er i slekt med haier, skater og andre bruskfisk har den ikke den fryktinngytende tanngarden som mange andre haier har. Den lever av plankton som den filtrerer fra vannet. Siden brugden ofte opptrer i flokk og nær overflaten kan kanskje snuter, ryggfinner og haler fra en flokk som bryter overflaten ha gitt opphav til forestillinger om sjøormen
 2. Haier er bruskfisk. Bruskfisk er en virveldyreklasse kjennetegnet ved at skjelettet kun består av brusk, og ikke bein. Det er ni ordener av hai, som sammen med skatene utgjør underklassen haier.
 3. Nadotryad hai - bruskfisk. Haier, som alle fisk, tilhører typen vertebrater, dvs. å ha en kjerne kropp - ryggraden. Klassen der haier og deres nære slektninger er inkludert - stingrays, kalles klassen bruskfisk (Chondrichthyes)
 4. Haier, stråler og skøyter (haier og skater) - Det er ca 800 arter av haier, stråler, og skøyter i live i dag. Medlemmer av denne gruppen er kjent som bruskfisk. Kimærer (Chimaeriformes) - Det er rundt 50 arter av kimærer i live i dag. Medlemmer av denne gruppe er også kjent som spøkelses haier, spooksharks eller kanin fisk
 5. Mest hai saltkonsentrasjonen i blodet er den samme som den som finnes i sjøvann.Og tuporylye rovdyr, blant annet, er det bare 50%, Forresten, representant for klassen av bruskfisk er den vanligste typen hai, kjent over hele verden.Funksjoner . livet hai Oksehai
 6. — Problemet med aldersbestemmelse på haier er at de er bruskfisk, og ikke har samme type strukturer som beinfisk, sier Albert. Han forklarer at man på beinfisk kan telle årringer, på samme måte som på et tre, men at dette ikke er mulig på hai. Han er derfor spent på å lese mer om teknikken som er blitt tatt i bruk i studien

Bruskfisk reprodusere seksuelt med intern gjødsling og enten bære levende unger eller legge egg. Typer av bruskfisk Det er over 1000 arter i klasse haier og skater, inkludert sørlige stingray , hvalhaien , brugde , og Makrellhai - Problemet med aldersbestemmelse på haier er at de er bruskfisk, og ikke har samme type strukturer som beinfisk, sier Albert. Han forklarer at man på beinfisk kan telle årringer, på samme måte som på et tre, men at dette ikke er mulig på hai. Han er derfor spent på å lese mer om teknikken som er blitt tatt i bruk i studien Haier og skater har løst de osmotiske problemene knyttet til et liv i havet på en svært effektiv måte. Som hos beinfisker er konsentrasjonen av ioner mye lavere i vevsvæsken enn i saltvann. Likevel er bruskfisker isoosmotiske med sjøvannet de lever i Haier er bruskfisk. Bruskfisk er virveldyr som kjennetegnes ved at skjelettet kun består av brusk, og ikke bein. Det er ni ordener av hai, som sammen med skatene utgjør underklassen haier og skater. Haiene er som regel rovdyr. Størrelse varierer fra noen titalls centimeter til hvalhaien på om lag 15 meter

Baggrunde : vand, fisk, undervands-, Mexico, finne, Stor

Manglende kunnskap om bruskfisk (hai, skater, rokker og havmus) i Arktiske og nordlige farvann - verre enn vi trodde! 11.11.14 Jens Revold (Oppdatert: 02.12.14 10:09) Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert. Grunnleggende. 1 bruskfisk med gjeller på siden av hodet og munnen (oftest) på undersiden, av underordenen Selachii. 1 bruskfisk med gjeller på siden av hodet og munnen Ordet 'HAIEN' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor

bruskfisk - Store norske leksiko

 1. Hai er fisk av en egen klasse, bokstavelig talt. De er bruskfisk som har svømt rundt i havet lenge før dinosaurer kom og gikk på land. Til høyre ser du hammerhaien Sphyrna tiburo som overrasket akvariepersonalet, da den tok en «jomfru Maria». Til venstre ser du saghaien med sitt imponerende saglignende snuteparti
 2. Sammen med to andre familier utgjør de én av tre hovedgrupper av bruskfisk. De to andre hovedgruppene er haier og skater. Havnål. Stor havnål er ein beinfisk i nålefiskfamilien. Arten førekjem på grunt vatn frå Nord-Noreg til Azorane og er den største nålefisken i våre farvatn
 3. Haier er bruskfisk. Bruskfisk er virveldyr som kjennetegnes ved at skjelettet kun består av brusk, og ikke bein. Det er ni ordener av hai, som sammen med skatene utgjør underklassen haier og skater
 4. Hos hai blir halen løftet av oppdrift, mens brystfinnene brukes som flyvinger. Hai svømmer oppover i sirkel rundt byttet før den gjør et plutselig utfall. Noen fisk står som vektløse i vannmassene, selv om trykket øker med ca. 1 atmosfære for hver tiende meter under havoverflaten
 5. Havmus Chimaera monstrosa - Rabbit fish Andre navn: Gullhå, hågylling, havkatt Familie: Chimaeridae (havmuser) Maks størrelse: 3 kg og 1,5 m inkludert den lange, piskformede halen Leveområde: Nordøst-Atlanteren, nordøstlige Sentral-Atlanteren, vestlige Middelhavet Hovedgyteområde: Ukjent Gytetidspunkt: Havmusa har indre befruktning og legger egg i karakteristiske eggkapsler som.

blåhai - Store norske leksiko

Bruskfiskar (Chondrichthyes) er ein klasse vasslevande virveldyr med bruskskjelett. Dei skilde seg ut or utviklingslinja for 350 millionar år sidan, og er såleis den eldste gruppa fisk med kjevar som me kjenner til. Gruppa omfattar i dag om lag 800 artar hai, skate og havmus i alle verdshav; nokre få tropiske artar går òg opp i ferskvatn Den store hvite haien er kjent for mange som mann-eater, eller carharodon. Dette dyret tilhører klassen bruskfisk og sildsharkfamilien. Hittil er befolkningen i denne arten litt over tre tusen individer, så den store hvite haien tilhører kategorien av rovdyr som ligger på randen av utryddelse Den nest største fisk er en annen planktonetere bruskfisk - den brugde. Den brugde er liksom en kaldtvanns versjon av hvalhaien. De vokser til 30-40 fot og også lever av plankton, selv om prosessen er litt annerledes. I stedet for å gulpe vann som hvalhai, hai svømme gjennom vannet med åpen munn Bruskfisk refererer til en klasse fisk med et skjelett som består av brusk. Rundt 970 arter av bruskfisk er identifisert over hele verden. Bruskfisk tilhører klassen Chondrichthyes. De er også kjent som haier og skater. Bruskfisk er utelukkende marine. Den største bruskfisken er hvalhaj som veier 21,5 tonn Kryssordhjelp - Bruskfisk, hai og mye mer for å løse kryssord. Norges største kryssordhjelper-app med millioner av ord. Du kan velge om du vil søke i Alle kategorier eller du kan velge ett eller flere søkeområder fra menyen under

Hai brusk er MULIG SIKKER for de fleste mennesker når de tas riktig gjennom munnen i opptil 40 måneder eller når de påføres huden i opptil 8 uker. Det kan føre til dårlig smak i munnen, kvalme, oppkast, mageforstyrrelser, forstoppelse, lavt blodtrykk, svimmelhet, høyt blodsukker, høyt kalsiumnivå og tretthet Kryssordkongen fant 33 mulige svar til kryssordhintet bruskfisk. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n Nedlastinger Bildet : biologi, fisk, hai, virveldyr, marinbiologi, requiem shark, bruskfisk, stor hvithai, håbranner, lamnidae 1773x1187,2304 Overklassen er representert med to klasser; bruskfisk - Chondrichthyes og beinfisk - Osteichthyes. Klasse Bruskfisk Chondrichthyes. Bruskfiskene omfatter haier, skater og havmus. Felles for disse er at skjelettet er av brusk. Deler kan være forkalket, men egentlig forbeining mangler

Hva er verdesca? Verdesca, kjent på engelsk som blå hai (blå hai), er en bruskfisk som tilhører familien Carcharhinidae og slekten Prionace (arter Prionace glauca ). Verdesca er en spiselig fisk og er en del av gruppen av fiskeprodukter, eller i fiskeriprodukter; den kan ikke avles og tas av og til av fagfolk. F Tenk enhetsskalaer.Hver skala er utstyrt med en bruskfisk med en liten torn bakover tips.På toppen av nålen er fast dekket med et lag av emalje, og dens voksende base av hefter til huden av fisken.I dette hulrommet er det blodkar utvekst og nerve grener.Mengden av vekter på kroppen av fisken er annerledes: hodet er de fleste store, munnen hai pigger noe forvandlet, ikke lenger beskyttet av. hai m1. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hai 1 bruskfisk med gjeller på siden av hodet og munnen (oftest) på undersiden, av underordenen Selachii. 2 særlig i sammensetninger: grisk, hensynsløs person; for eksempel hushai, narkotikahai, svartebørshai

Ordet 'haier' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord haier) hai m1. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hai (nederlandsk haai; samme opphav som II hå) 1 bruskfisk med gjeller på siden av hodet og munnen (oftest) på undersiden, av underordenen Selachii. 1. HAI eller hai kan vise til: - Hai, en bruskfisk. - IOK-koden til Haiti - IATA-koden til Three Rivers Municipal Airport - Hai He-elva i Kina. Example: I færre en ti prosent av tilfellene har vi dømt fangene til døden, på grunn av de forbrytelser de har begått, forteller Abdul Hai Nedlastinger Bildet : under vann, biologi, fauna, hai, rev, virveldyr, jeger, farlig, rovfisk, marinbiologi, korallrev fisk, requiem shark, blacktip 4928x3264,104565 Klassen Bruskfisk - haier og stingrays - har betydelige forskjeller fra de andre representantene til denne superklassen. Nadklass Fish. Denne gruppen av dyr har absolutt alle enhetene for et komfortabelt liv i fersk og saltvann. Først av alt er det en strømlinjeformet kroppsform som lar deg bevege seg enkelt

Arktisk hai kan bli 500 år gammel - V

Definisjon av hai i Online Dictionary. Betydningen av hai. Norsk oversettelse av hai. Oversettelser av hai. hai synonymer, hai antonymer. Informasjon om hai i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin bruskfisk med høy ryggfinne bli spist av hai Klasse: Bruskfisk (Chondrichtyes) Alle aktiviteter Amfibium og krypdyr BEKKIS Bilder og video av dyr Dafniejakten Dyreobservasjoner Fenologi Fisk i ferskvatn Fisk og fangst i saltvatn Fremmede arter Fuglene våre Fugler og fuglekasser Fugler ved foringsplassen Følg et tre gjennom årstidene Har du sett piggsvin HAI eller hai kan vise til: • Hai, en bruskfisk. • IOK-koden til Haiti • IATA-koden til Three Rivers Municipal Airport • Hai He-elva i Kina. Dine siste søk. hai. Siste søk. hugsvale Koma hai vante tack så mycket. Hjelp oss å bli bedre. Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre HAI eller hai kan vise til: • Hai, en bruskfisk. • IOK-koden til Haiti • IATA-koden til Three Rivers Municipal Airport • Hai He-elva i Kina. Dine siste søk. hai. Siste søk. hai stile begrenset unnateke mangle. Hjelp oss å bli bedre. Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre

Cool sharkNaturen - Hai

HAI eller hai kan vise til: • Hai, en bruskfisk. • IOK-koden til Haiti • IATA-koden til Three Rivers Municipal Airport • Hai He-elva i Kina. Dine siste søk. hai. Siste søk. henvisning Frequency changer hai tre monsun. Hjelp oss å bli bedre Bruskfisk er en klasse av virveldyr som omfatter haier og skater. Bruskfiskene utgjør en av flere grupper som vanligvis og i dagligtale omtales som fisk.Hos bruskfiskene består skjelettet hovedsakelig av brusk Bruskfisk er en klasse av virveldyr som omfatter haier og skater. Bruskfiskene utgjør en av flere grupper som vanligvis og i dagligtale omtales som fisk. Hos bruskfiskene består skjelettet hovedsakelig av brusk. Bruskfiskene utgjør en meget gammel gruppe av fisker

Haier: Seks ting du ikke visste om haier Natgeo

Siden hai er bruskfisk, og brusk bevares relativt dårlig i fossileringsprosessen, er det dessverre liten sannsynlighet for å finne et komplett skjelett for riktig å komme til bunns i denne utseendeproblematikken. Megalodon i hhv maksimum (øverst) og konservativ størrelse Bruskfisk er en virveldyreklasse kjennetegnet ved at skjelettet kun består av brusk, og ikke bein. Det er ni ordener av hai, som sammen med skatene utgjør underklassen haier og skater. * Haiene. Hvitfinnet hai, Carcharhinus longimanus. OldakQuill via Wikicommons, Creative Commons Attribution ShareAlike. Carcharhinus plumbeus Sandbar shark, Carcharhinus plumbeus, by Brian.gratwicke via Flickr, Creative Commons Attribution. Tigerhai, Galeocerdo cuvier Fish4258 by NOAA Photo Library via Flickr, Creative Commons Attribution Hvis vi ser nøye på, er det imidlertid mange forskjeller mellom haier og delfiner. Hovedforskjellen mellom en hai og en delfin er at haien er en bruskfisk, mens delfin er et pattedyr., vil forskjellen mellom hai og delfin bli diskutert i detalj. Hai - Fakta, egenskaper og atferd . Alle haier lever i hav De hovedforskjell mellom en hai og en delfin er det hai er en bruskfisk mens delfin er et pattedyr. I denne artikkelen vil forskjellen mellom hai og delfin bli omtalt i detalj. Shark - Fakta, egenskaper og adferd. Alle haier lever i hav. Imidlertid kan svært få arter overleve i ferskvann, men for bare i kort tid

Luke 22: Et julespøkelse | MarinbiologeneFisk – WikipediaSurf-fiske for nybegynnere | Stramt Snøre (old)

Bruskfisker - Wikipedi

Class bruskfisk er delt inn i to undergrupper: holocephali (Chimera) og elasmobranch.Denne er delt inn i to grupper: haier og rokker.Deres representanter har mange likheter mellom dem.Vi kan si at rokker - er flate haier, selv om en slik uttalelse er for enkelt.Gill spaltene de er i magen, mens toothed hischnits- sider.Det er ca 350 arter av skøyter og stråler: blant dem er det pilorylye. Haier, skøyter, stråler er godt eksempel på levende bruskfisk. Det er ingen sammenheng mellom overkroppen og skallen, slik at de kan bevege seg selvstendig. Hodeskallen består av 10 bruskede deler, og de har øyelokk for å beskytte deres øyne. Bruskfisk har ikke ribber og ikke benmarg. Derfor foregår produksjonen av røde blodlegemer i.

Hva er en bruskfisk? - greelane

Bor i det samme økosystemet, haier og delfiner er to forskjellige typer dyr. Hai er en bruskfisk, mens delfinen er et pattedyr som lever i det marine økosystemet. Begge disse artene har fått folkenes tiltrekningskraft for sin prakt, intelligens, lekenhet, frykt. En fossil hai. Bruskfisk blir sjeldent fossilisert ettersom brusk råtner raskt, og vanligvis blir bare tennene bevart. Vil du vite mer om denne fossilgruppen? [Faktaside om bruskfisk] Andre bruskfisk i utstillingen [English text] Publisert 18. mai 2011 16:00 . Del på e-post. Del på. Forskere fant mystisk hai-leir Hvert år forlater hvithaien i California de frodige havområdene langs vestkysten til fordel for et tilsynelatende tomt område. I vår fulgte forskerne etter haiene

Biologi - Formering hos fisk - NDL

Bruskfisk inkluderer haier, stråler, skøyter, og kimærer. Disse fiskene alle faller inn i gruppen som kalles bruskfisk. Bruskfisk også skiller seg fra beinfisk på den måten at de puster. Mens beinfisk har en bony dekker over gjellene, bruskfisk har gjeller som åpner for vannet direkte gjennom spaltene Hvite haier er ganske ulykkelige i deres valg av mat. Derfor angriper de ofte slike relativt små innbyggere i hav og hav. Å komme inn i en rovdyrs munn, piggsvin oppblåser kroppen, dekket med en overflod av giftige spines. Som et resultat, har haien ingen måte å kvitte seg med offeret sittende i halsen, som har blitt en hard ball

Er en hai en fisk eller et pattedyr? Hai navn - Fisk og

Den mest kjente av bruskfiskene er haien. Haien tygger ikke maten sin - den bruker kun tennene til å bite og rive istykker byttet Nesten halvparten av alle bruskfisk, som haier, skater, og havmus, mangler informasjon i den internasjonale databasen for rødlistearter. Det betyr at vi trenger mer vitenskapelig data for å kunne bestemme bevaringsstatus av disse sjeldne artene Helhodefisker (Chimaeriformes) er bruskfisk beslektet med haier og skater, til tross for at de har et avvikende utseende.. Dets latinske navn er inspirert av det greske fabeldyret Chimera, som er en blanding av løve, geit og slange.. Forplantningen foregår på samme måte som hos de resterende bruskfisk. De er utelukkende marine, og finnes vanligvis på dypere vann Hos andre bruskfisk (haier og rokker) har hver enkelt gjellebue en serie finnestråle-aktige utvekster i bakkant som til sammen danner et beskyttende lokk over hver enkelt gjelle. Hos havmusene er gjellebuene sterkt redusert, og strålene fra hyoidia (tungebeinet) dekker hele gjelleaparatet Haiar eller håar (Selachimorpha) er ei parafyletisk gruppe bruskfisk med brusk skjelett og i regelen straumlinjeforma kropp. Det finst åtte ordenar hai, i norske farvatn finst tre av dei. Det tradisjonelle norske namnet på hai er hå, men håar vert no mykje nytta om ein særskild orden haiar

Reach OUT!: Fotodokumentar 15#: Feltkurs 2011: Dag 1

Haien er en bruskfisk, så den etterlater ikke andre fossile spor enn tennene sine. Men tennenes størrelse var nok til at forskerne kunne fastslå at det i et bestemt område som kalles Coquimbo ved kysten av Chile har vært en haibarnehage i perioden fra for fem til for to millioner år siden Bruskfisk Navn: Xenacanthus sp. (avstøpning) Lokalitet: Alder: Perm Plassering i utstillingene: Bruskfiskmonteren Modell av ferskvanns-hai. Vil du vite mer om denne fossilgruppen? [Faktaside om bruskfisk] Andre bruskfisk i utstillingen [English text] Publisert 18. mai 2011 16:00 . Del på e-post. Del på Facebook; Del på. hai på italiensk. Vi har én oversettelse av hai i bokmål-italiensk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.hai i bokmål-italiensk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Vi fant 89 synonymer til HAI. hai består av 2 vokaler og 1 konsonant. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen

 • Black tie dress code female.
 • Old tingstad.
 • San antonio chile.
 • Autisme artikkel.
 • Storm vs yr halden.
 • Arbeitslos melden frist.
 • Wie sehen atome wirklich aus.
 • Rørlegger nydalen.
 • Leie tilhenger oslo shell.
 • Ideen für nägel.
 • Barcelona match program 2017.
 • Fototapet natur.
 • Scholl velvet smooth wet & dry fotfil.
 • Überschwemmung baden württemberg 2017.
 • Norma norge.
 • Maler menz vörstetten.
 • Folk som kliner.
 • Scotch gel glue.
 • Fakta playstation.
 • Dusj midt på vegg.
 • Sub düsseldorf düsseldorf.
 • Radio haugaland politiradio.
 • Bmw 3 serie bruktbil.
 • Ikea trofast.
 • Nanny mcphee wikipedia.
 • Tennisspiller laver.
 • Elfenkrokus vermehrung.
 • Energie bilder acryl.
 • Skiferie sverige.
 • Fc bayern campus kosten.
 • Outlet one stena line.
 • Samboerkontrakt ulik egenkapital.
 • Lys over københavn 2018.
 • Skandi commander.
 • Mtb bike.
 • Sjokoladekjeks freia.
 • Wetter perth australien.
 • Bristol restaurant.
 • Volturi cast.
 • 089 bar fotos.
 • Växtcell och djurcell laboration.